KONTUAK ARGI

PABLO IBARREN DEFENTSA - ERRUDUNTZAT JO ONDORENGO IKERKETA, FROGAK AURKEZTEKO AUDIENTZIA, ETA MOZIOA PRESTATZEKO GASTUETARAKO LEHEN AURREKONTUA (2005 URTEAREN BUKAERAN AURKEZTUTAKO AURREKONTUA)

Kontzeptua

Aurrekontua dolarretan

Aurrekontua eurotan

Abokatuaren ordainsaria kontzeptu hauetarako: erruduntzat jo ondorengo ikerketa, epaiketaren berrikustea, apelaziozko prozedurak, Rule 3851-ri aurkeztu beharreko mozio prestaketa, auzitegiko eskakizunen aurrean arrazoibide idazkiak eta arrazoiketa, Pablori eginiko 4000 dolarreko lehen bisita barne.

200.000.-

158.016.-

Abokatuaren ordainsaria audientzian frogak aurkezteko, baldin eta audientzia hori ematen bada. Rule 3851-ri aurkeztutako mozioari dagokion frogak aurkezteko.

50.000.-

39.504.-

Mozioaren prestakuntzan egin beharreko gastuetarako erreserba. Kontzeptu honetan sartzen dira adibidez, lekukoak elkarrizketatzeko ikerlari bat kontratatzea, aditu eta lekukoen ordainsariak, agian identifikazio lanetan aditu bat, auzitegiko bideologo bat, defentsa penaleko abokatu bat, aholkua emateagatik beste abokatu batzuen ordainsaria, ostatuetako eta bidaietako gastuak, bulegotik kanpo fotokopiak ateratzearen gastuak. Gastu hauek bere osotasunean dokumentatuko dira eta aurrekontuan ikusitako kopurua gainditu dezakete, beraz honako hau kontusail zabala da.

50.000.-

39.504.-

GUZTIZKOA     

300.000.-

237.024.-


PABLO IBARREN DEFENTSA - BROWARD COUNTY-KO LEHEN AUZIALDIKO AUZITEGIAN EGINIKO FROGATARAKO AUDIENTZIARI DAGOZKIEN KOSTU ETA GASTU GEHIGARRIEN AURREKONTUA (2008-KO UZTAILEAN AURKEZTUTAKO AURREKONTUA).

Kontzeptua

Aurrekontu-saila dolarretan

Guztizko kontusaila dolarretan

Aurrekontua eurotan

Bigarren abokatu laguntzaile bat frogatarako audientzian

50,000

Defentsaren gastu arruntak (adituen txostenak, argazkiak eta adituen joan-etorriak epaiketara)

 

50,000

 

KOSTU ETA GASTU GEHIGARRIENDAKO GUZTIZKO AURREKONTUA

 

100.000

65.274,20

OHARRA: Dolarretatik euroetara trukatzeko erabilitako kanbio-tasa, abokatuen lan-taldeak aurrekontuak azaldu zituzten garaitakoak dira.

FLORIDAKO AUZITEGI GORENAK PABLO IBARREN HERIOTZ ZIGORRA BAIEZTATU ONDOREN, ELKARTEAN EMANDAKO KONTUEN LABURPENA

2008ko maiatzaren 9an 18.622,42 euro daude elkarteko aurrezki-libretetan (Lan Kide Aurrezkian eta BBVAn).

2006-01-01 eta 2008-05-09 artean emandako DIRUSARRERAK

Floridako Auzitegi Gorenean emandako aurreko faseko apelazioaren soberakinak

 

15.591,61 euro

Dohaintza partikularretan 15.023,30 euro eta  Legebiltzarkide euskaldunen dohaintza partikularretan 3300,00 euro.

18.323,30 euro

Justizia Ministerioa: atzerrian epaituak  edo heriotzara zigortuak dauden espainiar herritarren egoerari buruzko ikerlanaren ordainketa. 

 

 

35.000,00 euro

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan guztien adostasunarekin onartutako zuzenketan oinarriturik, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza zuzena (2007-an 100.000,00 euro eta 2008-an 87.114,64 euro)

 

 

 

187.114,64 euro

Euroarekiko dolarraren beherapena dela eta, Abokatuen itzultzea:

16.673,45 euro

Candido Ibar-en kontu propiora egindako banku-transferentziak (dohaintza partikularrak hartzen ditu bertan)

 

15.000,00 euro

Mozkinak:

110,32 euro2006-01-01 eta 2008-05-09 artean emandako GASTUAK

Joan-etorrientzako laguntzak (Candido Ibar, Javier Luariz [Pablo Ibarren senideak] eta Andres Krakenberger [Elkartearen bozeramailea]

 

 

 

1.170,53 euro

Arsys (web orrialdea)

617,12 euro

Abokatuendako banku-transferentziak

268.804,64 euro

Web orriaren itzulpenak

2.630,40 euro

Komisioak eta trasferentzien gastuak

1.287,28 euro

BBVA-ren komisioak

50,35 euro